Въведение

            Още от най-древни времена хората са придавали магически свойства на някои числа и фигури. За магическо и щастливо число се смятало 12, наричано дузина. За разлика от него за 13 се е смятало, че носи нещастие и са го наричали "дяволска дузина". Учениците на Питагор имали за талисман фигурата пентаграм.

            Много по-впечатляващи за древните хора са вълшебните квадрати. Смятало се, че те носят щастие.Най-ранни сведения за такива квадрати има в една китайска книга от преди 6000 години. В нея е намерена тази рисунка.

Уеб сайт в alle.bg